Tourenboek.nl

Tourenboek.nl is een site voor nederlandse bergsporters. Zij kunnen hier hun tochtverslagen schrijven om andere bergsporters te informeren en te inspireren. Na registratie op de site krijgen ze de mogelijkheid om via een formulier hun tocht met eventuele foto’s en externe informatie links in te dienen waarna deze op de site voor anderen zichtbaar zal zijn.

De site is gemaakt met WordPress en maakt volledige gebruik van de Toolset plugins van WP-Types en Views. Daarnaast zit er ook nog custom php code in om bijvoorbeeld verschillende menu items aan wel of niet ingelogde gebruikers te laten zien.

Ben je een bergsporter en heb je mooie tochten of touren gemaakt?
Aarzel niet en registreer je op tourenboek.nl en schrijf je verslag ter inspiratie en informatie.